ABB BOUW B.V.

ABB is al vanaf het eerste uur aangesloten bij Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). Alleen deelname heeft er al toe geleid dat we kritischer naar onszelf zijn gaan kijken en interne processen hebben aangepakt. Daarnaast hebben de SKB-rapportages ons in de loop der jaren een beeld gegeven van hoe de klant onze dienstverlening ervaart en inzicht gegeven in hoe te verbeteren.

Tot op heden waren scores voor onze klanten niet zichtbaar voor de buitenwereld. Dankzij bouwprestaties.nl is dat nu wel het geval. Voor ons een extra stimulans om nog beter ons best te doen. Natuurlijk hoor je dan ook waar het niet goed is gegaan. Maar kritiek geeft juist ook kansen om te verbeteren. Hier zullen we vervolgens op inspelen.

Wij zien SKB en bouwprestaties.nl als één van onze belangrijkste “verbetermotoren”.

Martin Visser

Directeur ABB Bouw

Totale Score

7.3

Gebaseerd op
438 beoordelingen

Scoreverdeling

Hoe scoort de bouwer op de volgende punten:

  • Kwaliteit algemene organisatie7.4
  • Kwaliteit oriëntatie/verkoopfase7.2
  • Kwaliteit bouwfase7.4
  • Kwaliteit oplevering/nazorgfase7.1

Appartementen centrumplan

Binnenstedelijke ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling