Veelgestelde Vragen

Wat is Bouwprestaties.nl?

Antwoord:

Bouwprestaties.nl is een website waar kopers van nieuwbouwwoningen inzicht kunnen krijgen in de prestaties, de kwaliteit en de dienstverlening van hun bouwonderneming.Bouwprestaties.nl biedt deze informatie aan door enquêtes af te nemen: na oplevering van een nieuwe woning ontvangen de bewoners een verzoek om een enquête in te vullen. De antwoorden worden gepubliceerd op Bouwprestaties.nl.

Dankzij Bouwprestaties.nl wordt de bouwbranche transparanter en kunnen bouwondernemingen gericht werken aan het verbeteren van de dienstverlening. Daardoor stijgt het aantal tevreden kopers en verbetert het imago van de nieuwbouwbranche.

Waarom is deze website gelanceerd?

Antwoord:

Bouwprestaties.nl is gelanceerd door de Stichting Klantgericht Bouwen met de bedoeling om de bouwbranche transparanter te maken. Wanneer de prestaties van bouwondernemingen voor iedereen zichtbaar zijn, worden bedrijven die goed presteren beloond en bedrijven die minder goed presteren gestimuleerd om de kwaliteit te verbeteren. Dat leidt tot een kwaliteitsimpuls voor de gehele branche. Meer kopers zullen tevreden zijn over hun nieuwbouwwoning en het imago van de branche zal verbeteren.

Waarom is transparantie zo belangrijk?

Antwoord:

Sinds de opkomst van het internet vragen de markt en de maatschappij om transparantie. Mensen hebben veel vertrouwen in aanbevelingen door bekenden. Opvallend is, dat mensen zelfs aanbevelingen door onbekenden meer vertrouwen dan reclame, zoals commercials, advertenties en commerciële websites.

Voor wie is Bouwprestaties.nl bedoeld?

Antwoord:

De informatie op deze website is interessant voor drie groepen:

 • de consument: wie een huis wil kopen of al gekocht heeft, kan de prestaties van bouwondernemingen vergelijken en een goede indruk krijgen van de dienstverlening;
 • opdrachtgevers in de bouw: projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten gebruiken deze site om een goede bouwpartner te vinden;
 • bouwondernemingen: de beoordelingen door kopers stellen bouwondernemingen op de hoogte hoe hun klanten de dienstverlening ervaren en stellen hen in staat de dienstverlening te verbeteren.
Hoe komt het rapportcijfer tot stand?

Antwoord:

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de enquêtes die kopers ingevuld hebben. De enquêtes blijven meetellen gedurende 8 kwartalen. Het meest recente kwartaal telt het zwaarst mee, het oudste kwartaal het minst zwaar.

Het totaalcijfer is opgebouwd uit vier deelcijfers

 • de verkoopfase
 • de bouwfase
 • de opleverfase
 • de algemene organisatie

Kopersbeoordelingen ouder dan 8 kwartalen tellen NIET meer mee in de totale/overall-rapportcijfers, maar blijven wel op de website staan.

Zie ook: ‘Zo werkt het‘ en ‘Over de cijfers

Hoe betrouwbaar zijn de rapportcijfers?

Antwoord:

De cijfers zijn gebaseerd op de enquêtes die kopers invullen. Deze enquête is samengesteld in samenwerking met kopers en bouwondernemingen. De ingevulde enquêtes komen rechtstreeks in de beveiligde database van deze website. Daar worden de gegevens per bouwonderneming verzameld. Tenslotte worden de resultaten vermeld op de site.

Wij hechten met betrekking tot deze vergelijkingswebsite grote waarde aan onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie. De methode van meten en de verwerking van meetgegevens is met de uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De beoordelingen van alle op de website vermelde bouwondernemingen worden op dezelfde wijze verwerkt, berekend en gepresenteerd. Er wordt geen censuur toegepast op door kopers gegeven cijfers en tekstuele reviews (behoudens ingeval van overtreden van normen van fatsoen, wettelijke bepalingen en het vermelden van namen van medewerkers). Zie voor meer informatie de knop “Verantwoording/klachten”.

Daarnaast conformeren wij ons voor deze website aan de door de overheid erkende Gedragscode Notice-and-Take-down, met daarin richtlijnen hoe als organisatie om te gaan met informatie op internet.

Om volledige onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie te garanderen is in de aanloop naar de lancering van deze website een onafhankelijk extern bureau gevraagd om ons proces te valideren. De resultaten van deze zogenaamde validering worden in het najaar 2012 verwacht en later via deze website beschikbaar gesteld. Daarnaast staan wij altijd open voor uw eventuele suggesties en aanbevelingen om onze processen verder te optimaliseren.

Welke woningen worden beoordeeld?

Antwoord:

Bouwprestaties.nl publiceert voorlopig uitsluitend gegevens over nieuwe koopwoningen. Het is de bedoeling om in de toekomst ook andere woningen op te nemen.

Wordt het aantal opleverpunten per woning gemeten?

Antwoord:

In de enquête is een vraag opgenomen over het aantal opleverpunten en de snelheid waarmee de problemen verholpen werden. Alleen bij de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) aangesloten ondernemingen kunnen deze gegevens inzien. Deze informatie wordt niet op de website gepubliceerd.

Wie is de initiatiefnemer?

Antwoord:

Het initiatief voor Bouwprestaties.nl is genomen door de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). Het doel van de stichting is onder meer het verbeteren van de dienstverlening aan alle kopers van nieuwbouwwoningen. Zo wil de stichting het imago van de bouwsector een impuls geven en de tevredenheid van kopers vergroten. Er zijn ruim honderd bouwondernemingen aangesloten; dit aantal groeit snel.

Welke organisaties staan achter deze website?

Antwoord:

Het initiatief van SKB wordt ondersteund door vier partijen.

– Bouwend Nederland behartigt als ondernemersorganisatie de belangen van 5000 kleine, middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven. www.bouwendnederland.nl

– Woningborg, een organisatie die waarborgcertificaten verstrekt aan kopers van nieuwbouwwoningen. Daarmee beperkt zij de financiële risico’s voor kopers. Bij Woningborg zijn ongeveer 1.000 bedrijven aangesloten. www.woningborg.nl

– Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelings Maatschappijen (Neprom) en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw). Een van de belangrijkste doelen van de SWK is het beschermen van de koper van een woning als de bouwer failliet gaat. www.swk.nl

– NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers is een full-serviceorganisatie voor de aangesloten middelgrote tot grote professionele projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwondernemingen in Nederland. Kennisuitwisseling, belangenbehartiging en de professionalisering van de bedrijfstak zijn de voornaamste speerpunten van NVB.  www.nvb-bouw.nl

Wat is het verschil tussen wel en niet bij SKB aangesloten bouwondernemingen?

Antwoord:

De vrijwillig bij de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) aangesloten bedrijven krijgen de gedetailleerde managementinformatie naar aanleiding van de ingevulde enquêtes en kunnen zich dus heel gericht verbeteren. Niet aangesloten bedrijven zien alleen de informatie over hun eigen prestaties op de website. Er wordt in de verwerking van alle meetgegevens GEEN onderscheid gemaakt tussen niet-aangeslotenen en aangeslotenen.

Waar vind ik meer informatie over de Stichting Klantgericht Bouwen?

Antwoord:

Wilt u meer weten over de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB)? Kijk op onze website www.klantgerichtbouwen.nl

Wat betekenen de icoontjes op deze website?

Antwoord:

Er zijn twee icoontjes:

 Het kroontje staat voor: Keurmerkhouder Klantgericht Bouwen. Deze bouwondernemingen hebben in het laatste meetjaar al hun woningen laten beoordelen én bovengemiddeld gepresteerd.

 Het huisje met het vinkje staat voor: die bouwondernemingen die bij de Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) zijn aangesloten of via Woningborg of SWK toestemming hebben gegeven.

De bouwonderneming staat niet op de website. Kan de koper de enquête invullen?

Antwoord:

Kunt u uw bouwonderneming niet op deze website vinden, dan doet uw bouwonderneming (nog) niet mee aan dit initiatief. In dat geval raden wij u aan hierover rechtstreeks contact op te nemen met uw bouwonderneming.

De bouwonderneming staat op de website. Wanneer ontvangt de koper de enquête?

Antwoord:

Twee tot drie maanden na de oplevering van uw woning wordt u schriftelijk benaderd met het verzoek de enquête via internet in te vullen. U ontvangt daarvoor een unieke inlogcode.

Ik heb een klacht over de inhoud van deze website

Antwoord:

Bent u niet tevreden over de inhoud van de website? U vindt hier de verantwoording- en klachtenregeling en kunt u uw klacht kenbaar maken.

Ik heb een vraag die hier boven niet (voldoende) wordt beantwoord.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Zo werkt het

Iedere bouwonderneming krijgt een beoordeling. Deze bestaat uit drie delen:

 1. een totaalcijfer
 2. vier deelcijfers
 3. uitgebreide bespreking door kopers

Lees verder.

 

Schrijf je in