Zo werkt het

Inleiding

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) is een organisatie zonder winstoogmerk en heeft als doel de prestaties van bouwerondernemingen transparant te maken en daarmee de kwaliteit van dienstverlening richting kopers/consumenten in de bouw te verbeteren. SKB hecht met betrekking tot deze vergelijkingswebsite grote waarde aan onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie. De methode van meten en de verwerking van meetgegevens is met de uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Er wordt geen censuur toegepast op door kopers gegeven cijfers en tekstuele reviews. 

Hoe werkt deze website?

Met de website www.bouwprestaties.nl biedt SKB een platform voor het op objectieve wijze vergelijken van de bouwprestaties van verschillende bouwondernemingen in nieuwbouw(koop)projecten. Consumenten (kopers) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over de bouwonderneming die betrokken is geweest bij de bouw van hun woning. Op basis van de uitkomst van de enquêtes worden beoordelingen (uitgedrukt in cijfers) uitgerekend en gepubliceerd. Daarnaast kunnen consumenten in de enquête een tekstuele review geven over hun bouwonderneming. 

Hoe komen beoordelingen tot stand?

Er zijn twee routes:

  1. Bouwbedrijven leveren (met toestemming van de koper) de NAW-gegevens van de koper aan SKB. Via deze route benadert SKB  de kopers. De meetresultaten worden gepubliceerd op www.bouwprestaties.nl én (gedetailleerd) teruggekoppeld richting het betreffende bouwbedrijf, die deze informatie kan gebruiken om haar dienstverlening te verbeteren.
  2. Bouwondernemingen die bij hun garantie-instituut (Woningborg of SWK) toestemming hebben gegeven om hun kopers te benaderen. Via deze route benaderen beide garantie-instituten de kopers van opgeleverde woningen. De meetresultaten worden gepubliceerd op www.bouwprestaties.nl. 

Wijze van enquêteren

Het enquêteren gaat verder als volgt: ongeveer 1 à 3 maanden na oplevering van de nieuwbouwwoning wordt de koper schriftelijk benaderd met het verzoek om via een unieke inlogcode via internet een enquête in te vullen. Met de per post toegestuurde inlogcode kan de koper via www.kopersrapport.nl inloggen en de enquête digitaal invullen. De koper kan maar één maal een enquête invullen.

Verwerken van enquêtegegevens

De ingevulde enquêtes worden verzameld en automatisch verwerkt via www.kopersrapport.nl. Er worden waarderingscijfers berekend die de gemiddelde score van een bouwonderneming op de onderdelen (I) verkoopfase (II) bouwfase, (III) opleverfase en (IV) algemene organisatie weergeven. Op basis van deze scores wordt ook een overallcijfer berekend. De vier onderdelen en dus de vier waarderingscijfers tellen even zwaar mee voor dit overallcijfer. Het kan zijn dat een bepaald onderdeel in het bouwproces (verkoopfase, kopersbegeleiding etc) niet door de bouwonderneming is verricht, maar door een ontwikkelaar. Wanneer de bouwonderneming dit schriftelijk aantoont aan SKB, wordt dat onderdeel(onderdelen) uit de enquêtes niet betrokken in het overall waarderingscijfer. Op de website wordt dan vermeld: “ *niet toe te wijzen aan de bouwonderneming”.

Er wordt een weging in de tijd gehanteerd. Dit werkt als volgt. De cijfers zijn gebaseerd op metingen van opgeleverde woningen in de laatste 8 kalenderkwartalen. Het meest recente kwartaal heeft een weging 8, het volgende kwartaal een weging 7 etc. en het oudste kwartaal een weging 1. Bij een nieuw kalenderkwartaal valt het oudste kwartaal af. Telkens wordt bij het overallcijfer het aantal respondenten (ingevulde enquêtes) vermeld. 

Tekstuele beoordeling in de enquête (review)

In de enquête bestaat de mogelijkheid om een beoordeling in woorden te geven, een zogenaamde review. Dat is niet verplicht. Deze review wordt standaard geplaatst op www.bouwprestaties.nl met de naam van de koper erbij vermeld. De koper kan in de enquête aangeven dat hij anoniem wil blijven. De review wordt dan anoniem geplaatst. Een eenmaal geplaatste review kan niet door de consument of de bouwonderneming worden verwijderd.

SKB plaatst alle reviews ongecensureerd, tenzij hierin persoonsnamen van medewerkers van bouwbedrijven worden genoemd of er schuttingtaal wordt gebruikt. In dat geval wordt er met een vermelding een digitale “sticker” over deze review geplaatst, zodat de tekst niet zichtbaar is, maar de rapportcijfers wel. Meer informatie hierover staat onder Verantwoording en klachten.

Social Media

Nadat de koper de enquête heeft ingevuld, krijgt hij ook de vraag of hij zijn review wil publiceren/verspreiden via Social Media. Al de volgende dag ontvangt de koper via een e-mail een link die hij/zij kan plaatsen op een gewenst Social Mediakanaal. 

Controles en borging

In het hele proces zijn diverse geautomatiseerde technische controles ingebouwd om ervoor te zorgen dat de juiste kopers worden aangeschreven, dezelfde koper ook niet meer dan één keer de enquête kan invullen en de juiste koper wordt gekoppeld aan de juiste bouwonderneming. Ook zijn een aantal waarborgen ingebouwd om ervoor te zorgen dat de privacy van de consumenten blijft beschermd. Zo is bijvoorbeeld www.kopersrapport.nl niet rechtstreeks gekoppeld aan www.bouwprestaties.nl zodat gegevens niet direct, maar altijd na een geautomatiseerde technische controle op www.bouwprestaties.nl worden geplaatst.

Er wordt in het proces van meten en publiceren op de website geen onderscheid gemaakt tussen meetgegevens verkregen via bovengenoemde route 1 of 2.

Wet bescherming Persoonsgegevens

Bij alle processen wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Uiteraard worden deze gegevens ook niet verkocht en/of doorgegeven aan andere (commerciële) partijen. SKB zal NAW-gegevens van consumenten (voor zover bekend en up-to-date) in beginsel niet verstrekken aan derde partijen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijk oordeel verplicht is dat toch te doen. De kopers van opgeleverde woningen worden conform bovenstaande alleen voor dit doel (enquêteren) benaderd en niet voor andere commerciële doeleinden.

Rol SKB

De rol die SKB inneemt ten aanzien van de inhoud van overallcijfers, waarderingscijfers en reviews is facilitair. Vooraf heeft zij op zorgvuldige wijze een rekenmodel ontwikkeld. Beoordelingen worden op basis van de door kopers ingevulde enquêtes met behulp van dat model geautomatiseerd berekend en gepubliceerd (inclusief eventuele reviews). SKB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die uitingen en onderschrijft de inhoud en/of de daarin gegeven meningen en oordelen niet.

Opmerkingen en klachten

Indien iemand van mening is dat een bepaalde uiting op de website www.bouwprestaties.nl jegens hem/haar inbreuk makend of anderszins onrechtmatig is en hij/zij daardoor schade lijdt, kan deze persoon hierover een klacht indienen bij SKB. Dit kan uitsluitend door het invullen en toesturen van het klachtenformulier. Op de website www.bouwprestaties.nl is de klachtenprocedure verder beschreven (Verantwoording/Klachten).

Opmerkingen – niet zijnde klachten – en vragen kunnen worden doorgegeven via info@bouwprestaties.nl.

 

Over de cijfers

Kopers van een nieuwbouwhuis ontvangen een schriftelijk verzoek om een enquête in te vullen van de Stichting Klantgericht Bouwen.

Lees verder.

Nieuws

Prijzen Beste Bouwer en Verbouwer 2016 uitgereikt

Januari 2017

Tot en met 2015 maakte Bouwprestaties ieder jaar de Beste Presterende Bouwer bekend. Met de komst van Bouwnu.nl en de op handen zijnde integratie, zijn de prijzen voor 2016 uitgereikt uit naam van Bouwnu.nl. Behalve de Beste Bouwers in de categorieën 10 tot 50 beoordelingen en 50 en meer beoordelingen, is dit jaar voor de eerste keer […]

Lees verder

Klanttevredenheid beïnvloeden met social media

Mei 2016

Zo’n 40 SKB-deelnemers kwamen ondanks het BBQ-weer op 12 mei naar Nieuwegein voor de groepsbijeenkomst over social media. Na een korte introductie en warm welkom door voorzitter Anita de Haas, nam directeur Edwin Groot het stokje over. De data van acht jaar klanttevredenheidsonderzoeken zijn geanalyseerd en Edwin deelt de ingrediënten voor een goede score graag […]

Lees verder
Naar het nieuwsoverzicht

Reviews

KBK bouwgroep

"Redelijk"

Alle reviews bekijken 6.1
MBB

"geen commentaar"

Alle reviews bekijken 7.4
Hoedemakers bouw bv

"Zeer betrouwbaar aanemersbedrijf"

Alle reviews bekijken 7.3
Giesbers Rotterdam

"Goede bouwer, wel op hun manier."

Alle reviews bekijken 5.8
Bouwer zoeken
Schrijf je in